CODIS I NORMES I Assessorament i compliment de propietat intel·lectual

Codis i estàndards

Comptem amb més de 30 anys d'experiència combinant R+D amb l'estudi i aplicació de diferents directives, normes i altres normatives de productes en diferents sectors industrials.

Hem participat com a experts en diferents comitès normatius i legislatius a nivell nacional i internacional (IEC, Cenelec, etc.).

Destaquem l'experiència en relació al compliment dels requisits de compatibilitat electromagnètica (EMC) d'equips destinats a diferents sectors (control industrial, elèctric, electromèdic, etc.).

Podem donar suport per certificar un producte electrònic tant en la fase de concepte i desenvolupament , com en la fase de proves de laboratori . Això inclou tant les directives de la CE com els estàndards harmonitzats, així com altres regulacions com UL .

La nostra experiència en R+D i certificació de productes de RF ens permet ajudar en el cas de certificació segons la Directiva Europea RED així com poder certificar a nivell FCC pels EUA .

Propietat intel · lectual

Tenim una àmplia experiència en l'àmbit de la Propietat Intel·lectual quan es tracta de pensar en R+D.

Relacionat amb analitzar què es protegeix a nivell de Patents o Models d'Utilitat, així com buscar què es pot aplicar per poder protegir-lo.