Camí de la Innovació

Ens agradaria ajudar-te en el teu camí des de parlar d'Innovació fins a fer-ho realitat.

Sabem per experiència que aquest petit salt aparentment és més complex i que l'ajuda externa pot ser molt útil per crear un marc que funcioni i doni resultats.

Des de la determinació dels Tipus d'Innovació que es podrien aplicar a la teva empresa, fins a com implementar un Embut d'Innovació, un Sistema d'Innovació complet amb les mètriques o eines més adequades que et permetin arribar a innovar en el teu Model de Negoci.

Tipus d'innovació

A partir de l’anàlisi de les Fortaleses, Debilitats, Amenaces i Oportunitats dels teus productes i Model de Negoci…

Podem catalitzar l’anàlisi dels diferents Tipus d’Innovació que es poden aplicar a la teva empresa, així com crear les bases i els mecanismes per executar-los.

El camí cap a la Blue Innovation és el que ens pot portar a obrir un nou mercat i obtenir importants beneficis a llarg termini.

@XavierFerras

Però hi ha realment maneres d’arribar a una innovació blava i obrir un mercat de l’oceà blau? Quines són les dificultats per aconseguir-ho? Ens ho podem permetre? Com podem combinar-ho amb més innovacions a curt termini que ens puguin ajudar?

Aquestes són algunes de les preguntes que sincerament creiem que us podem ajudar a respondre.

Embut d'innovació

Podem liderar o contribuir a la creació i gestió d’un embut d’innovació.

Des de l’exploració estratègica, la descoberta d’oportunitats, la generació de propostes, la creació de prototips, la validació d’idees i la seva escalada.

Model d'innovació

Podem ajudar-te a crear un model d’innovació a la teva mida…

Com a catalitzador que contribueix a definir objectius, estratègies, procediments i eines que es podrien aplicar.

Sistema d'innovació i mètriques

Podem ajudar-te en la definició i implantació d’un Sistema d’Innovació complet adaptat a les necessitats de la teva empresa.

Podem orientar-te en l’establiment de mètriques d’innovació que et permetran mesurar el resultat dels mecanismes d’innovació implantats, determinar punts forts, punts de millora i noves oportunitats.

Eines d'innovació

Hi ha diferents eines que ens poden ajudar a recórrer aquest camí. Una que ens pot ajudar molt és generar un Canvas d’Estratègia d’Innovació , que ens permeti analitzar i sintetitzar els nostres punts forts, oportunitats i fixar-nos objectius.

Un altre que ha demostrat ser molt útil i valuós és el que s’anomena Design Thinking .

Ens ha de permetre revisar problemes i reptes d’una altra manera, sempre a partir d’una estructura pensada per aconseguir un disseny. De manera iterativa, ens ajudarà a entendre els nostres clients i quins són els seus reptes reals, que ens han de portar a descobrir-los, definir-los, proposar idees sobre com resoldre’ls, crear prototips de prova per poder provar les solucions i validar-les. . O podríem obtenir de les proves què cal repetir o pivotar per resoldre el repte.

Una de les bases de la innovació és impactar al mercat. Per tant, és molt important poder analitzar què necessiten realment els nostres clients. Aquí podem utilitzar una eina com el Value Proposition Canvas , que ens pot ajudar a definir reptes, propostes i impactes sobre els nostres clients.

advenio.es

A partir del projecte resultant de l’anàlisi anterior, analitzaríem les tendències socials, tecnològiques, econòmiques (generals i/o sectorials) o altres que afectarien aquest projecte. També analitzaríem la competència, el posicionament a nivell del públic objectiu, les forces que ens afecten. Això ens permetria definir quines serien les aportacions de valor que realment podrien afectar el mercat.

També podem analitzar amb detall l’impacte en el nostre Model de Negoci de les noves propostes de valor, aplicant eines com el Business Model Canvas.