Projectes i dissenys IoT

El nostre coneixement i anys d'experiència en R+D en tecnologia IoT ens permet centrar-nos en una Integració Vertical.

Des d'ajudar a entendre el repte o problema, proposar una solució i executar l'R+D, els prototips i la seva validació. Sempre tenint en compte com aconseguir una industrialització final fiable i eficient.

En tasques d'R+D podem oferir assessorament sobre les tecnologies IoT (HW i/o FW/SW) a aplicar, o la definició i execució del projecte complet, incloent RF HW, FW/SW de diferents protocols sense fil i aplicar solucions de comunicacions segures.

Els nostres projectes

Aparador

Integració vertical des de la concepció fins al prototipatge i validació.