Investigació de nous mercats

Podem ajudar-te a innovar en el teu Model de Negoci investigant quins nous mercats poden obrir per a la teva empresa.

Mitjançant l'aplicació de metodologies que ens permetin iniciar o impulsar un camí d'Innovació dins de l'empresa.

Posant els clients al centre i aplicant metodologies com el Design Thinking o Lean Startup, combinant-ho amb l'anàlisi DAFO o PESTLE (amb avaluacions ponderades objectivament) o incloent l'ús de tècniques Blue Ocean (com la tècnica ERIC), podem trobar un Strategy Canvas amb resultats quantitatius prou precisos per permetre definir un Business Model Canvas refinat i innovador per a la teva empresa.

Alguns exemples per definir un Business Model Canvas refinat i innovador